Ordenances Fiscals 2003 - Ajuntament De Barcelona - En Catalan

El libro Ordenances Fiscals 2003 - Ajuntament De Barcelona - En Catalan en formato PDF. El libro Ordenances Fiscals 2003 - Ajuntament De Barcelona - En Catalan en formato MOBI. El libro Ordenances Fiscals 2003 - Ajuntament De Barcelona - En Catalan en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Ajuntament De Barcelona. Disfruta leyendo con el sitio web cdaea.es.
Cdaea.es Ordenances Fiscals 2003 - Ajuntament De Barcelona - En Catalan Image

INFORMACIÓN

FECHA none
NOMBRE DEL ARCHIVO Ordenances Fiscals 2003 - Ajuntament De Barcelona - En Catalan.pdf
TAMAÑO DEL ARCHIVO 10,66 MB
ISBN none
AUTOR(A) Ajuntament De Barcelona
DESCRIPCIÓN

DESCARGAR LEER EN LINEA

Enllaços Portal Diputació de Barcelona En aquest portal trobareu les ordenances i reglaments que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.i reglaments generals, organitz

ORDENANCES FISCALS Núm. Tribut ... Quan l'Ajuntament hagi delegat a la Diputació de Barcelona la gestió i/o recaptació ... Malgrat això, també podran ser reconeguts els beneficis fiscals que l'Ajuntament estableixi en les seves Ordenances Fiscals en els supòsits expressament previstos per

LIBROS RELACIONADOS